OŚRODEK EGZAMINACYJNY ETS FUNDACJI NASZA SZKOŁA                                                                          
O egzaminie TOEIC Przygotowanie do TOEIC KONTAKT
                                  Najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego
                                                                                     w środowisku pracy
ETS
TOEIC
TOEIC Bridge
TOEFL
TFI
WiDaF
Cennik
Certyfikat
Kursy językowe

      
     

Top
 

  

 

 


Top

                    
                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

     

ETS - międzynarodowe certyfikaty językowe

ETS światowy lider wśród testów językowych.

ETS (Educational Testing Service) jest światowym liderem w dziedzinie
oceny edukacyjnej i zawodowej. 
ETS oferuje rzetelną ocenę i testy sprawdzające znajomość języka angielskiego
TOEIC®, TOEFL®, GRE®
i francuskiego TFI
, wymagane  do potrzeb akademickich i zawodowych.

Osoby zdające  egzamin ETS otrzymują  uznawany na całym świecie certyfikat języka angielskiego.


Fundacja Nasza Szkoła - partnerem ETS,
największej organizacji testującej na świecie, lidera w tworzeniu obiektywnych i rzetelnych certyfikatów językowych oraz narzędzi wspomagających naukę języków obcych.

 
ETS – Educational Testing Service to największa, niezależna organizacja zajmująca się badaniami w dziedzinie edukacji i tworzeniem systemów oceny. Główna siedziba ETS mieści się w Princeton w Stanach Zjednoczonych. Od powstania w 1947 roku, ETS jest liderem w badaniach edukacyjnych i udostępnianiu obiektywnych i rzetelnych systemów oceny dla klientów indywidualnych, instytucjonalnych oraz korporacyjnych na całym świecie.

W ośrodku egzaminacyjnym ETS Fundacji Nasza Szkoła możecie Państwo:

-  zarejestrować się na egzamin TOEIC, TOEFL,
-  przygotować się do egzaminów ETS: TOEIC, TOEIC Bridge, TOEFL jak też do egzaminów z języka francuskiego (TFI)
   oraz niemieckiego (WiDaF),
-  przygotować się do egzaminu TOEFL, wykorzystując podręczniki lub egzamin próbny TPO (TOEFL Practice Online) –
   pełny, autentyczny egzamin TOEFL, dostępny online na dowolnym komputerze posiadającym słuchawki i mikrofon oraz
   dostęp do Internetu,
-  zdać egzamin TOEIC podczas otwartych sesji egzaminacyjnych,
-  zdać egzamin TOEIC w zamkniętych sesjach egzaminacyjnych organizowanych przez nasz ośrodek lub zdać egzamin
   w dowolnie wybranym terminie,
-  zakupić podręczniki przygotowujące do egzaminów TOEIC i TOEFL,

TOEIC
Powrót do góry Powrót do góry

TOEIC (Test of English for International Communication)                                                         Certyfikat TOEIC® został stworzony w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy oraz rzetelny i obiektywny test znajomości języka angielskiego w kontekście pracy w międzynarodowym środowisku. TOEIC® jest egzaminem skupionym na testowaniu biegłości posługiwania się językiem w biurze, podczas spotkań, negocjacji czy podróży służbowych. Rocznie, do egzaminu przystępuje ponad 4 500 000 kandydatów na całym świecie.

Uznawany na całym świecie egzamin TOEIC® jest egzaminem sprawdzającym znajomość j. angielskiego w środowisku pracy. Egzamin ten jest przeznaczony dla osób, dla których język angielski nie jest językiem ojczystym, zapewnia precyzyjny pomiar umiejętności językowych, w zakresie rozumienia ze słuchu, czytania oraz gramatyki.

TOEIC® jest obecnie najbardziej popularnym egzaminem na świecie, wybieranym przez uczelnie państwowe oraz prywatne, administrację państwową,  business, menedżerów ds. zarządzania zasobami ludzkimi, specjalistów ds.rekrutacji oraz osoby indywidualne.

TOEIC® od A do Z: 

Egzamin ma format testu wyboru. Zdający wypełniają kartę odpowiedzi, zaznaczając jedną z sugerowanych odpowiedzi A, B lub C lub A, B, C lub D. Karta odpowiedzi jest następnie przetwarzana przez komputer, który generuje wynik testu na skali punktowej 10-990 punktów.

Egzamin TOEIC trwa 2 godziny i składa się z 200 pytań, podzielonych na dwie części:

 • Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu)  5 – 495 punktów
 • Reading Comprehension (czytanie)  5 – 495 punktów

Test przykładowy do pobrania:  


Pliki dźwiękowe
:     
             

 

Test przykładowy online:   

Dodatkowe informacje na temat testu można otrzymać pobierając Książeczkę Zdającego TOEIC: 


FORMAT EGZAMINU
                                                                                                                              
 

Listening Comprehension (czas trwania: 45 minut) -

100 pytań / zadań testowych

Sekcja I - interpretacja fotografii 10 pytań
Sekcja II – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź)  30 pytań
Sekcja III - dłuższe dialogi, 10 dialogów po 3 pytania do każdego 30 pytań
Sekcja IV - dłuższe wypowiedzi, ogłoszenia itp., 10 wypowiedzi po 3 pytania do każdej 30 pytań

Reading Comprehension (czas trwania 75 minut) -

100 pytań / zadań testowych

Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentem najbardziej pasującym do kontekstu 40 pytań
Sekcja VI – uzupełnianie dłuższych tekstów fragmentami pasującymi do kontekstu, 3 teksty po 4 pytania do każdego 12 pytań
Sekcja VII
- autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu, 7 do 10 różnych tekstów
- teksty typu ‘double passages’ – dwa powiązane ze sobą teksty do przeczytania z pytaniami poniżej
28 pytań
20 pytań


Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby zdającej test oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

Tabela Sprawności Językowych : 


Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka angielskiego w biznesie. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka angielskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.


Przygotowanie do egzaminu                                                                                                                                      

Do egzaminu TOEIC® można przygotować się na każdym kursie z elementami Business English. Oznacza to w praktyce , że egzamin można zdać na zakończenie etapu nauki i weryfikować jej postępy.

Przygotowując się do egzaminu należy zwracać szczególną uwagę na zasób słownictwa, jego poszerzanie oraz konsekwentne utrwalanie. Słownictwo jest kluczem do egzaminu TOEIC® i do języka angielskiego. Wskazane jest zatem czytanie jak najwięcej autentycznych tekstów, słuchanie radia, oglądanie programów informacyjnych w TV. W miarę możliwości przydatne jest utrzymywanie kontaktów z osobami obcojęzycznymi, przez co swoboda w posługiwaniu się językiem bardzo szybko się powiększa. Egzamin TOEIC został stworzony z myślą, aby testować praktyczną znajomość języka angielskiego, stopień swobody w komunikacji.

W przygotowaniu do egzaminu mogą także pomóc odpowiednie podręczniki:                 
 

Firmy i instytucje

Egzamin TOEIC jest szczególnie popularny wśród wiodących i najbardziej prestiżowych pracodawców, gdzie znajomość języka angielskiego jest kluczowym elementem kompetencji każdego pracownika. Egzaminy TOEIC stosują między innymi takie firmy jak:

 • Alcatel                      
  AgoraSA
  Bayer
  BRE Bank
  Centertel
  Deutsche Bank 
  Ford Polska
  France Telecom (TPS.A.)
  GlaxoSmithKline
  Hoffman-la-Roche
  International Paper   
  Kodak                                       
  Lafarge
  LEK S.A.
  Leroy Merlin
  LG Electronic
  Michelin
  Nutricia                     
  PWPW                            
  PZ Cussons
  Renault
  Siemens
  Toyota Motor Poland
  Unilever


Służba Cywilna

Egzamin TOEIC z wynikiem 700 punktów jest uznawany przez Służbę Cywilną w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Podstawa prawna:

DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 13 POZ. 82 ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej  (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2007 r.)

Szkolnictwo wyższe

Odpowiedni wynik egzaminu zalicza lektorat z języka angielskiego na wielu uczelniach w Polsce, między innymi:

 • Uniwersytet Warszawski
  Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  WAT
  Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  Politechnika Warszawska
  Politechnika Lubelska
  Politechnika Poznańska
  Politechnika Świętokrzyska
  Politechnika Łódzka
 •  
  ETS przygotował egzamin TOEIC® Practice Online: Speaking and Writing, który dostępny jest poprzez Internet. Egzamin ten jest pomocnym narzędziem, które pomoże ćwiczyć oraz zmierzyć poziom umiejętności w zakresie Speaking oraz Writing.

  TOEIC®  Practice Online: Speaking and Writing to oficjalny egzamin praktyczny, który pomoże przygotować się do właściwego egzaminu TOEIC® Speaking and Writing. To idealne narzędzie, które :
  • Jest najbardziej autentycznym egzaminem próbnym, przygotowanym przez ETS,
  • Zapewnia ćwiczenia praktyczne w zakresie Speaking oraz Writing,
  • Zapewnia informację, które pomogą wskazać obszary wymagające poprawy
  • Symuluje prawdziwe warunki egzaminacyjne, co umożliwia zapoznanie się z platformą Internet-Based
   Testing (iBT)

  Egzamin TOEIC®  Practice Online: Speaking and Writing to efektywne narzędzie oszacowania kompetencji językowych oraz zidentyfikowania potrzeb w zakresie szkoleń językowych.


 • Powrót do góry Powrót do góry
   

  TOEIC i CEF (Common European Framework of Reference)

  Wyniki egzaminu TOEIC odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób: 

  • A1 = 375 punktów
  • A2 = 475 punktów
  • B1 = 550 punktów
  • B2 = 750 punktów
  • C1 = 880 punktów
  • C2 = 960 punktów*

   * punktacja sugerowana przez ETS, poparta przeprowadzonymi badaniami. Firmy i instytucje mają jednak możliwość ustalania własnych progów kompetencyjnych w zależności od np. profilu stanowiska, stąd oczekiwana od kandydata punktacja może odbiegać od podanych wartości. 


  Terminy egzaminów

  Egzamin TOEIC jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.

  Kontakt:                         
                                                                                                           
  Fundacja Nasza Szkoła
  20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 30, IIIp.
  tel. 081 444 99 42, 081 747 94 08

  Czas oczekiwania na wyniki

  Egzamin TOEIC gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.


  Certyfikaty TOEIC

  Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów
                   

  • pomarańczowy:
   brązowy:
   zielony:
   niebieski:  
   złoty:
   •   10 – 215 punktów
    220 – 465 punktów
    470 – 725 punktów
    730 – 855 punktów
    860 – 990 punktów

  Prezentacja:

  Więcej informacji: www.pl.toeic.eu


Powrót do góry Powrót do góry
 

TOEIC BRIDGE

Egzamin TOEIC® Bridge to narzędzie oceny, które jest bardzo zbliżone do egzaminu TOEIC®,  ocenia umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania w języku angielskim na poziomie od początkującego do średnio-zaawansowanego. Jest rzetelną metodą oceny, uznawaną na całym świecie.

  Zastosowanie egzaminu Bridge: 
   

 • przeznaczony dla osób pracujących, potrzebujących znajomości języka angielskiego w miejscu pracy,
 • w ramach programów szkoleniowych wewnątrz firm, zarówno w celu dokonania oceny, jak i zmotywowania pracowników do wyznaczania i osiągania celów w nauce języka,
 • w szkołach średnich i technicznych jako zewnętrzne i obiektywne narzędzie pomiaru umiejętności językowych,
 • jako narzędzie rozwoju, które może być wielokrotnie wykorzystywane do oceny postępów w nauce języka angielskiego,
 • jako narzędzie pomiaru skuteczności nauczania - wyniki  uczestników  kursu  językowego mogą zostać sprawdzone w celu przeanalizowania jakości samego kursu,
 • sprawdza się jako narzędzie motywujące do osiągnięcia wyższego poziomu znajomości języka.

Egzamin Bridge w formie drukowanego testu wyboru składa się z 100 pytań. Trwa godzinę.

  Sekcja 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierając pytania następującego typu:

 • interpretacja fotografii,
 • zadania typu pytanie-odpowiedź,
 • krótkie dialogi.

  Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut.

 • Sekcja 2: Rozumienie tekstu pisanego,
  w tym:

 • uzupełnianie zdań,
 • test rozumienia tekstu pisanego. 

  Ta sekcja obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut.

W zestawieniu wyników, przekazywanym każdemu kandydatowi, podana jest całkowita ilość punktów w skali od 20 do 180 (od 10 do 90 punktów za każdą z dwóch sekcji egzaminu). Kandydaci otrzymują również wyniki częściowe, które umożliwiają określenie ich słabszych i mocniejszych stron. Są to wyniki w następujących obszarach:

 • gramatyka: umiejętność rozpoznawania znaczenia i użycia prostych struktur gramatycznych,
 • słownictwo: umiejętność używania i rozumienia słów oraz krótkich zdań, występujących w j.angielskim w sytuacjach codziennych,
 • rozumienie ze słuchu: umiejętność rozumienia mówionego języka angielskiego, łącznie z rozumieniem intonacji, określonego znaczenia pewnych słów w kontekście, rozróżniania podobnie brzmiących słów itp.,
 • rozumienie tekstu pisanego: umiejętność rozumienia tekstu pisanego oraz różnych sekcji w obrębie tego tekstu.

Po otrzymaniu maksymalnego wyniku na egzaminie Bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.

Powrót do góry Powrót do góry

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)                                                                             


Egzamin TOEFL® (Test of English as a Foreign Language) jest najczęściej zdawanym egzaminem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w kontekście studiów i środowiska akademickiego. Wynik z tego egzaminu jest podstawowym kryterium rekrutacyjnym stosowanym przez ponad 6 100 uniwersytetów, szkół wyższych oraz organizacji edukacyjnych w Europie Zachodniej, USA czy Kanadzie, łącznie w 110 krajach na całym świecie. Ponadto, różnego rodzaju agencje rządowe i fundacje stypendialne wykorzystują wynik z tego egzaminu w procesach decyzyjnych dotyczących programów rozwojowych, programów wymiany lub też planów stypendialnych. Rocznie do egzaminu podchodzi 800 000 kandydatów.


FORMAT EGZAMINU

Od roku 2006 w Polsce jest dostępna i obowiązuje nowa, internetowa wersja egzaminu, zwana TOEFL® iBT, która zastępuje wszystkie poprzednie wersje tego egzaminu. W swojej nowej formie, egzamin zdaje się w całości na komputerze a odpowiedzi są elektronicznie przesyłane do ETS Online Scoring Network do sprawdzenia. Wyniki (na skali punktowej 0-120) są znane po około 20 dniach od daty egzaminu i mogą być przesłane bezpośrednio na uczelnię, do której aplikuje student. Egzamin jest podzielony na 4 części: Listening, Reading, Speaking oraz Writing. Trwa około 4 godziny.

Egzamin trwa około 4 godziny z 10-minutową przerwą w połowie. TOEFL® składa się z 4 części. Pierwsza część: Reading zawiera 36-70 pytań i trwa ok. 60-100 minut. Druga cześć: Listening zawiera 35-51 pytań i trwa 60-90 minut. Część trzecia: Speaking zawiera 6 zadań i trwa 20 minut, Ostatnia część, Writing zawiera 2 zadania i trwa 50 minut.


Interaktywna prezentacja egzaminu TOEFL: kliknij tutaj: 

Przykładowe pytania egzaminu TOEFL: 

 

Sekcje egzaminu Czas trwania Liczba pytań Skala punktacji
Reading 60-100 minut 36-70 0-30
Listening 60-90 minut 34-51 0-30
Przerwa 10 minut - -
Speaking 20 minut 6 zadań 0-30
Writing 50 minut 2 zadania 0-30

 

1. Listening Section - TOEFL® iBT testuje zrozumienie wypowiedzi i dialogów w kontekście akademickim

 •      -  4-6 mini-wykładów trwających 3-5 minut, 500-800 słów
 •          •  6 pytań do każdego
 •      -  3 dialogi trwające ok. 3 minuty
  •          •  5 pytań do każdego
 •      -  Sprawdzane umiejętności:
 •          •  Zrozumienie tematu, przesłania tekstu, głównych treści
  •          •  Zrozumienie charakteru wypowiedzi, opinii mówiącego
  •          •  Umiejętność łączenia faktów i informacji
    
 • 2. Reading Section -TOEFL® iBT koncentruje się na zrozumieniu tekstów pisanych w kontekście akademickim
       -  3-5 tekstów
  •      -  Długość tekstu: około 700 słów
  •      -  12-14 pytań do każdego tekstu
  •      -  3 rodzaje tekstów:
   •          •  Exposition (opis tematu)
   •          •  Argumentation (przedstawienie opinii i argumentów popierających)
   •          •  Historical biographical/event narrative (opis wydarzenia lub czyjegoś życia opisany przez inną osobę)
  •      -  3 rodzaje pytań
   •          •  Pytania wyboru 1 z 4
   •          •  Uzupełnianie tekstów zdaniem najbardziej pasującym do kontekstu
   •          •  Pytania wyboru wielokrotnego, więcej niż 4 możliwości, więcej niż jedna poprawna odpowiedź.


  3. Speaking Section - TOEFL® iBT sprawdza umiejętności wypowiadania się w środowisku akademickim
       Kandydaci   zdają   część   Speaking  odpowiadając  na  zadania  i pytania egzaminacyjne do mikrofonu 
       zamontowanego przy słuchawkach. Ich wypowiedzi są rejestrowane przez komputer i wysyłane do OSN
       (Online Scoring Network) do sprawdzenia. OSN to sieć profesjonalnych egzaminatorów, którzy oceniają
       wypowiedzi kandydatów. Moduł Speaking ocenia od 3 do 6 egzaminatorów, co gwarantuje obiektywizm
       oceny.
        -  2 zadania niezależne

 •           •  Wypowiedź argumentująca opinię zdającego
 •           •  Wypowiedź argumentująca wybór jednej z opcji
       
  -  4 zadania zintegrowane (wymagające użycia więcej niż jednej umiejętności)
 •           •  Przeczytaj + wysłuchaj -> wypowiedz się → 2 zadania
 •           •  Wysłuchaj i wypowiedz się → 2 zadania
   

4. Writing Section - TOEFL® iBT sprawdza umiejętności pisania w kontekście akademickim

 •      -  1 zadanie zintegrowane
  •          •  Przeczytaj + wysłuchaj ->napisz
 •      -  1 zadanie niezależne
  •          •  Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie (za
               i przeciw, opinia A lub B)
 •      -  Sprawdzian umiejętności pisania kontekście akademickim
 •      -  1 zadanie zintegrowane
  •            Przeczytaj + wysłuchaj ->napisz
 •      -  1 zadanie niezależne
  •          •  Wypowiedź pisemna na zadany temat, wyrażenie zdania i jego poparcie i argumentowanie
               (za i przeciw, opinia A lub B)

Poziom trudności egzaminu

Egzamin TOEFL ma za zadanie sprawdzenie stopnia biegłości językowej w posługiwaniu się j.angielskim w kontekście studiów, kariery akademickiej. Dlatego też, osoby, które niedawno rozpoczęły naukę języka angielskiego mogą odebrać ten egzamin jako trudny i złożony. Rekomendowany poziom przystąpienia do egzaminu to B1 wg  poziomów CEF i wyżej. Punktacja uzyskana w wyniku egzaminu będzie dokładnym wyznacznikiem poziomu zaawansowania.

Przygotowanie do egzaminu

TOEFL® sprawdza stopień biegłości w posługiwaniu się językiem angielskim na uczelni, gdzie angielskiego używa się na zajęciach, wykładach i poza nimi. Dlatego też, przygotowanie do tego egzaminu wymaga zapoznania się ze słownictwem akademickim ale także z konstrukcją tekstów akademickich i ich stopniem trudności. Regularne czytanie podobnych tekstów, zapamiętywanie i utrwalanie słownictwa, które się tam przewija to podstawa dobrego przygotowania do egzaminu.

Kolejny krok to dobry kurs językowy, na którym lektor zwróci uwagę na specyfikę egzaminu i pod jego kątem przygotuje program zajęć.

Dodatkowo, ze względu na zmiany w strukturze egzaminu, wskazany jest zakup podręczników przygotowujących do egzaminu. Są one dostępne w ośrodkach egzaminacyjnych ETS, w biurze ETS oraz wiodących księgarniach w Polsce.

Nieocenioną pomocą w przygotowaniu do egzaminu TOEFL jest próbny egzamin TOEFL, który można rozwiązać na komputerze, symulując warunki prawdziwego egzaminu. Ten egzamin próbny nazywa się TPO – TOEFL Practice Online.

 

Egzamin TOEFL jest powszechnie uznawanym testem językowym do celów akademickich na świecie. 
W Polsce egzamin TOEFL uznają wszystkie uczelnie wyższe, które wymagają znajomości języka angielskiego lub gdy zajęcia odbywają się w języku angielskim, jako zaliczenie egzaminu na koniec lektoratu lub podczas rekrutacji na studia, w tym: 

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • UMCS w Lublinie


Terminy egzaminów

Każdego roku egzamin TOEFL odbywa się w ponad 35 sesjach egzaminacyjnych organizowanych zazwyczaj 3 do 4 razy w miesiącu w piątki lub soboty. Szczegółowy terminarz sesji egzaminacyjnych można znaleźć na stronach ETS     lub prosimy pytać o terminy egzaminów w ośrodku egzaminacyjnym.
 

Sprawdzenie terminu sesji możliwe zawsze jest po założeniu profilu kandydata na stronie rejestracyjnej egzaminu TOEFL:  
 

Przewodnik po rejestracji na egzamin TOEFL :  

Czas oczekiwania na wyniki

Na wyniki egzaminu TOEFL oczekuje się ok. 3 tygodnie od daty egzaminu.


Powrót do góry Powrót do góry
 

TPO - TOEFL Practice Online

TPO-TOEFL Practice Online to oficjalny test przygotowujący do egzaminu TOEFL iBT, stworzony oraz administrowany przez ETS, dostępny online.
TPO zawiera autentyczne pytania egzaminacyjne, jest pełną symulacją całego egzaminu iBT, zawiera wszystkie jego części, Reading, Listening, Speaking oraz Writing.
TPO oferuje sprawdzenie WSZYSTKICH części egzaminu i wyniki  na  skali punktowej tak jak w oryginalnym egzaminie, 0-30 pkt. za każdą sekcję.
Ocena jest uzupełniona przez feedback analysis, opisową ocenę umiejętności ze wskazaniem umiejętności wymagających poprawy i umiejętności na odpowiednim poziomie.
Funkcja ‘Review’ pozwala na dokładne zapoznanie się z pytaniami i odpowiedziami,  pozwala  na  dokładną analizę pytań i udzielonych odpowiedzi. Samo rozwiązanie testu to tylko początek pracy, test umożliwia dokładne poznanie całego egzaminu.
Użytkownik może dokładnie przejrzeć pytania i swoje odpowiedzi, sprawdzić  gdzie  popełnił  błąd,  zaznaczyć pytania, w których zgadywał odpowiedzi jako ‘guessed’ i zobaczyć jaki procent jego odpowiedzi stanowiły odpowiedzi ‘zgadywane’ – cenna wskazówka przy przygotowaniu do egzaminu.
TPO jest dostępny z każdego miejsca na świecie i o każdej porze pod warunkiem dostępu do Internetu.
TPO można rozwiązywać w trybie ‘czasowym’ – symulując dokładnie czas trwania egzaminu oraz w trybie bez pomiaru czasu – na rozwiązanie zadań można przeznaczyć dowolną ilość czasu. Rozwiązywanie testu można w dowolnym czasie przerwać i powrócić do tego samego miejsca za jakiś czas, zarówno w trybie ‘czasowym’ i bez pomiaru czasu.

Wymagania techniczne:
-  Internet Explorer 6.0 lub wyższy
-  System operacyjny: Windows 98, Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP
-  Zainstalowany Windows Media Player
-  Ekran – rozdzielczość minimalna 800x600, kolor 32 bit
-  Słuchawki i mikrofon podłączone do komputera
-  Przed uruchomieniem testu zalecane jest wyłączenie WSZYSTKICH programów i aplikacji, w tym  
   działających w tle, np. Skype, GG itp.

Aby zamówić kod dostępu do egzaminu należy skontaktować się z ośrodkiem egzaminacyjnym ETS i opłacić egzamin próbny. Kod dostępu zostanie  przekazany  bezpośrednio  kandydatowi do egzaminu, może też zostać wysłany pocztą e-mail wraz z prezentacją jak uruchomić test.

Więcej informacji i kontakt                                                                       

Fundacja Nasza Szkoła
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 30, IIIp.
tel. 081 444 99 42, 081 747 94 08
 

Prezentacja: 

Oficjalna strona TOEFL w Polsce: www.pl.toefl.eu


Powrót do góry Powrót do góry

TFI - Test de français International                                                                                        


Test de français International to odpowiednik egzaminu TOEIC w języku francuskim, oparty na tej samej skali punktowej oceny kompetencji językowych i o bardzo zbliżonej strukturze do egzaminu z języka angielskiego.

Egzamin TFI trwa 1 h 50 minut i składa się ze 180 pytań, podzielonych na dwie części:

 • Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu)  5 – 495 punktów
 • Reading Comprehension (czytanie)  5 – 495 punktów

Cała sesja egzaminacyjna trwa około 2,5 godziny.


Test przykładowy: 
 


Pliki dźwiękowe:                   

Test przykładowy online:  

FORMAT EGZAMINU
 

Listening Comprehension (czas trwania: ok. 42 minuty) -

90 pytań / zadań testowych

Sekcja I – krótkie dialogi sytuacyjne (pytanie-odpowiedź)  40 pytań
Sekcja II - dłuższe dialogi z pytaniami 30 pytań
Sekcja III - dłuższe wypowiedzi i konwersacje 20 pytań

Reading Comprehension (czas trwania 68 minut) -

90 pytań / zadań testowych

Sekcja IV – identyfikacja błędów w zdaniu 25 pytań
Sekcja V – uzupełnianie zdań fragmentami pasującymi do kontekstu 25 pytań
Sekcja VI - autentyczne teksty biznesowe i pytania do tekstu 40 pytań


Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka francuskiego w środowisku pracy. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 10 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka francuskiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Terminy egzaminów

Egzamin TFI jest organizowany w sesjach otwartych, może zostać przeprowadzony na żądanie w dowolnie wybranym terminie. Szczegółowych informacji udzieli nasz ośrodek.


Kontakt:
Fundacja Nasza Szkoła
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 30, IIIp.
tel. 081 444 99 42, 081 747 94 08

Czas oczekiwania na wyniki

Egzamin TFI gwarantuje najkrótszy czas oczekiwania na wyniki ze wszystkich egzaminów z języka francuskiego w Polsce. Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych.


Certyfikaty TFI

Zdający otrzymują certyfikaty w 5 kolorach, w zależności od wyniku punktowego 10-990 punktów

  • pomarańczowy:
   brązowy:
   zielony:
   niebieski:
   złoty:
    10 – 215 punktów
  220 – 465 punktów
  470 – 725 punktów
  730 – 855 punktów
  860 – 990 punktów

Prezentacja: 

Więcej informacji:
www.pl.tfi-europe.com

Powrót do góry Powrót do góry

WiDaF - Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft


Egzamin WiDaF (Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft) to egzamin przeznaczony do testowania znajomości języka niemieckiego w biznesie, w środowisku pracy. WiDaF jest wykorzystywany przez firmy jako narzędzie do pomiaru efektywności szkoleń, certyfikacji oraz selekcji pracowników.

Egzamin powstał w 1996 roku, stworzony przez Niemiecko-Francuską Izbę Handlową

WiDaF to test wyboru składający się z 150 pytań testowych. Egzamin składa się z dwóch sekcji i trwa około 3h. Oceniany jest na skali od 0 do 990 punktów i podzielony jest na 3 oddzielne punktacje (0-330 punktów x 3) za każdy element egzaminu: słownictwo, czytanie, słuchanie .


FORMAT EGZAMINU


Sekcja I   (105 minut)
Słownictwo
    •
  Tematy: administracja, produkcja, finanse i budżety, ubezpieczenia, handel, reklama, badania rynku,
       targi i imprezy itp.

    •
  Konteksty: korespondencja, materiały informacyjne, raporty, protokoły, instrukcje itd.
-
 Gramatyka:
    •
  Koniugacja, tryby, strona bierna, deklinacja, przyimki, spójniki, zaimki itd.
-
 Czytanie
    •
  Teksty biznesowe, listy, opisy produktów, reklamy, artykuły prasowe itd.  


Sekcja II   (45 minut)
-
 Słuchanie
    •
Podstawowe informacje, dialogi, rozmowy o pracę, rozmowy telefoniczne, dialogi sytuacyjne itd.

 
Testy przykładowe:         


 
Wyniki

Skala punktacji WiDaF to 0-990 punktów. Wynik jest podzielony na 3 części składowe:
  Słownictwo:                                       0-330 punktów
  Rozumienie tekstu pisanego:       0-330 punktów
  Rozumienie ze słuchu:                   0-330 punktów


Przykładowy certyfikat:  

Czas oczekiwania na wyniki

Na wyniki egzaminu oczekuje się ok. 2 tygodnie, często wyniki są przesyłane w formie elektronicznej wcześniej.


Terminy egzaminów

Egzaminy WiDaF są organizowane na żądanie na terenie całej Polski. Więcej informacji udzielają ośrodki egzaminacyjne ETS i biuro ETS w Polsce.


Poziom trudności egzaminu

Egzamin został przygotowany z myślą o mierzeniu poziomu wiedzy z języka niemieckiego w środowisku pracy i biznesu. Ocena jest wyrażona w punktach na skali od 0 do 990. Dlatego też, stopień trudności pytań jest zróżnicowany aby precyzyjnie określić na jakim poziomie znajduje się zdający. Zaletą egzaminu jest to, że kandydat nie deklaruje poziomu znajomości języka niemieckiego przed przystąpieniem do egzaminu. To egzamin określa poziom zawansowania zdającego, zależnie od ilości punktów, którą otrzymał.

Zobacz tabelę sprawności językowych WiDaF – opisową interpretację wyniku egzaminu. Nie zapomnij jej załączyć do swojego CV wraz z certyfikatem. W ten sposób pracodawca będzie wiedział jak interpretować Twój wynik.

Tabela Sprawności Językowych: 


W środowisku biznesu WiDaF znalazł uznanie w takich firmach jak między innymi: 

  • AGFA
   Alcatel
   Canal +
   Deloitte
   France Telecom
  • Marks & Spencer
  • Miele
  • Deutsche Bank
  • Siemens
  • Bre Bank

Egzamin WiDaF i poziomy Rady Europy – CEF (Common European Framework)

W egzaminie WiDaF, poziomy Rady Europy zostały przedstawione jako zakresy punktacji odpowiadające danym poziomom. Prezentują się one w następujący sposób: 

A2 =    0-246 punktów
B1 =    247-495 punktów
B2 =    496-735 punktów
C1 =    736-897 punktów
C2 =    898-990 punktów


Prezentacja:


Powrót do góry Powrót do góry

CENNIK

 

 Cena egzaminu TOEIC, TFI dla klienta indywidualnego  355 PLN
 300 PLN
(dla studentów i osób poszukujących pracy)
 Cena certyfikatu      20 PLN
 Duplikat certyfikatu    40 PLN 
 TOEIC Practice Online Speaking & Writing  220 PLN
 TOEIC Bridge   255 PLN
 TPO: TOEFL Practice Online  160 PLN
 Cena egzaminu TOEFL  155 USD
 Cena egzaminu WiDaF  400 PLN
 •  
 •  

 • Więcej informacji i kontakt

  Fundacja Nasza Szkoła
  20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 30, p.204
  tel. 081 444 99 42

 •  

 •  

Powrót do góry Powrót do góry                                                                                                                                          Do góry