Realizator
  Program
 Cypr
 


Model of Cooperation Between Labour Market Institutions and Vocational Training providers with Administration
in Cyprus

 

W ramach programu ProBonus - dotacje szkoleniowe dla pozarządowych instytucji rynku pracy, finansowanego  ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004 -2006 w ramach Priorytetu: Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie: Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy, Fundacja Nasza Szkoła realizowała projekt stażowy doskonalenia działań organizacji pozarządowych na rynku pracy - Model of Cooperation Between Labour Market Institutions and Vocational Training providers with Administration in Cyprus. Celem nadrzędnym programu było wzmocnienie pozarządowych instytucji rynku pracy oraz zwiększenie ich roli w działaniach na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt realizowano w Limassol na Cyprze w roku 2007 r. w ośrodku szkolenia ustawicznego  dorosłych, instytucji rynku pracy  Antoniou Multimedia Training Board - AMTB Ltd.
 
Celem projektu stażowego była obserwacja i praktyczne poznanie sposobów komplementarnego działania instytucji rynku pracy oraz instytucji szkoleniowych we współpracy z administracją państwową na przykładzie Cypru oraz transfer najlepszych praktyk do Polski.