Szkoleniowcy - specjaliści w branży hotelarskiej i gastronomicznejProjekt Szkoleniowcy - specjaliści w branży hotelarskiej i gastronomicznej realizowany był w okresie od 15 sierpnia 2008 do 31 stycznia 2009 roku w ramach Programu Lifelong Learning Programme 2007-2013 Leonardo da Vinci - VETPRO.


Celem projektu było zapoznanie bezpośrednich uczestników z rozwiązaniami w zakresie kształcenia zawodowego w branży hotelarskiej i gastronomicznej stosowanymi w Unii Europejskiej na przykładzie Cypru - wiodącego kraju w tej branży, poznanie trendów oraz innowacji w szczególnie zakresie praktycznego przygotowania do wykonywania zawodu.
Szczególna uwaga została położona na prezentację modelu komplementarnego ustawicznego kształcenia zawodowego najpierw w szkole, a następnie w miejscu pracy.

Uczestnikami projektu były osoby zaangażowane w kształcenie zawodowe w branży hotelarskiej i gastronomicznej, nauczyciele i trenerzy oraz osoby odpowiedzialne za organizację kształcenia zawodowego i przedstawiciele pracodawców z branży.

Wsparcie przewidziane w projekcie obejmowało przygotowanie językowe i kulturowe, oraz wyjazd 8-osobowej grupy uczestników na Cypr, gdzie zapoznali się ze szkolnym oraz pozaszkolnym modelem kształcenia zawodowego.

Projekt osiągnął wszystkie zaplanowane rezultaty. Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy podnieśli kwalifikacje zawodowe poprzez wymianę dobrych praktyk, co daje możliwość praktycznego wykorzystania rozwiązań cypryjskich w Polsce. Wymiana doświadczeń międzynarodowych pomiędzy pracownikami cypryjskich instytucji szkolenia zawodowego pozwoliła na przeniesienie najlepszych praktyk na grunt polski.
 

 

AMTB Cyprus

Fundacja Nasza Szkoła
Galeria

          

 

>>HOME<<                                                                                                                                                                                                                                                           FNS ® 2009