logo_cadses                                                                                flagaue_400

MIGRAVALUE: Steering Economic and Social Cohesion in the CADSES Space: Valuing Migration as
a Development Tool
(Sterowanie wzrostem spójności ekonomiczno-społecznej w obszarze CADSES – waloryzacja migracji jako instrumentu rozwoju).
Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIB CADSES, współfinansowany ze środków EFRR.
 

Projekt MIGRAVALUE był realizowany we współpracy z następującymi jednostkami naukowymi KUL:

 • Katedra Życia Społecznego Rodziny, INOR (Wydział Teologii KUL),

 • Katedra Prawa Unii Europejskiej, Instytut Prawa Publicznego (Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL),

 • Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania, Instytut Psychologii (Wydział Nauk Społecznych KUL),

 • Instytut Marketingu i Zarządzania (Wydział Nauk Społecznych KUL),

 • Katedra Socjologii Grup Etnicznych, Instytut Socjologii (Wydział Nauk Społecznych KUL).

   Budżet projektu: 2.000.00 euro, z tego budżet KUL – 200.000 euro.

   Czas trwania:
01.09.2006 – 30.06.2008.

   Projekt MIGRAVALUE jest kontynuacją projektu MIGRALINK.
   Jego cele to:

 • stworzenie modelu zarządzania zarobkami migrantów, celem umożliwienia im dokonania inwestycji dla pożytku regonu macierzystego i goszczącego (inwestycje lokalne współdziałające z bilateralnymi umowami o współpracy gospodarczej),
 • stworzenie ponadnarodowego systemu funduszy gwarancyjnych umożliwiających tworzenie nowej przedsiębiorczości,
 • stworzenie systemu bilateralnych i ogólnoeuropejskich regulacji umożliwiającego migrantom i ich rodzinom korzystanie z wszystkich dobrodziejstw systemów opieki społecznej,
 • zwiększenie zdolności władz i administracji publicznej krajów członkowskich UE do wprowadzania systemu integracji imigrantów zarobkowych lub reemigrantów.

    Partnerzy projektu:

 • LIDER – Regionalna Agencja Zatrudnienia Weneto (Veneto Lavoro),

 • Region Emilia Romagna (Włochy),

 • Unioncamere del Veneto EIC (Wenetyjski Związek Izb Gospodarczych),

 • Departament Spraw Regionalnych Włoskiej Rady Prezydenckiej ,

 • Obiettivo Lavoro s.p.a. (Instytucja Pośrednictwa Pracy) (Włochy),

 • Hydea Consulting Ltd. (Budapeszt),

 • Włosko-Słowacka Izba Handlowa (Bratysława),

 • Obiettivo Lavoro Slovakia s.r.o (Instytucja Pośrednictwa Pracy) (Słowacja),

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,

 • Uniwersytet Tesalii (Grecja),

 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Polska),

 • Stowarzyszenie „Nadzieja na Przyszłość” (Albania),

 • Agencja Rozwoju Regionalnego (Bułgaria),

 • S.C. Obiettivo Lavoro s.r.l. (Instytucja Pośrednictwa Pracy) (Rumunia).

    Rola KUL w projekcie:

 • koordynacja systemu szkoleń w krajach partnerskich,
 • prowadzenie szkoleń (metodą tradycyjną i na odległość (e-learning);,
 • współudział w określeniu zakresu i metodologii badań;,
 • współpraca w zakresie analizy systemów prawnych i określeniu proponowanych modeli politycznych
  i administracyjnych.
 
Fundacja Nasza Szkoła: partner Regionalnej Sieci Wsparcia Migrantów i Mobilności Zawodowej w Lublinie