Best Practices in Adult Education


W ramach programu GRUNDTVIG - Programu "Uczenie się przez całe życie" uczestniczyliśmy w projekcie szkoleniowym doskonalenia kadry edukacji dorosłych - Best Practices in Adult Education, finansowanym przez Komisję Europejską.

Projekt realizowano w Limassol na Cyprze w 2007 roku w ośrodku szkolenia ustawicznego dorosłych Antoniou Multimedia Training Board - AMTB Ltd.
 
Celem projektu opartego na metodzie job-shadowing było
praktyczne zdobywanie doświadczeń związanych z zarządzaniem ośrodkami szkolenia dorosłych poprzez bezpośrednie uczestnictwo w ich funkcjonowaniu, obserwację stosowanych metod organizacyjnych, administracyjnych oraz szkoleniowych.

Program projektu  obejmował następujące zagadnienia:

  1. metody zarządzania ośrodkiem szkolenia ustawicznego dorosłych
  2. organizacja i administracja ośrodkiem szkolenia dorosłych
  3. finansowanie szkoleń
  4. współpraca z personelem administracyjnym i metodycznym
  5. motywowanie dorosłych do ustawicznego doskonalenia się
  6. rekrutacja  i  współpraca  z  dorosłymi  uczestnikami  szkoleń, w tym
    w kontekście polityki równych szans kobiet i mężczyzn
  7. metody nauczania

Nawiązana współpraca  z ośrodkami nauczania ustawicznego dorosłych na Cyprze zaowocowała podjęciem działań w realizacji wspólnego projektu szkoleniowego dla kadr obsługi hoteli.Limassol

Αντίο
θεόδωρος !

Αντίο
Κύπρος!Antoniou Multimedia Training Board Ltd.
CYPR

>>HOME<<                                                                                                                                                                                                                                                           FNS ® 2007