VISITS & STAFF EXCHANGE


W ramach programu Grundtvig w styczniu 2014 roku wraz z partnerem brytyjskim zrealizowaliśmy wymianę kadry.
Partner – Europa Maxima Centre Ltd z siedzibą w Londynie zajmuje się zagadnieniami edukacji dorosłych i rynku pracy. Posiada bogate doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi poszukującymi pracy, specjalizuje się w organizacji kształcenia, szkoleniem, organizacją wymian i staży.

Celem wizyty była wymiana doświadczeń oraz doradztwo w zakresie oferty edukacyjnej i wsparcia migrantów w szczególności narodowości polskiej w kontynuacji kształcenia i poszukiwania pracy w Wielkiej Brytanii.

Wizyta wywarła pozytywny skutek na obie organizację i przyczyniła się do pogłębienia współpracy. Zarówno nasza instytucja jak i partner goszczący mieli okazję do porównania podejścia do edukacji na poziomie różnic krajowych, sposobów organizacji i zarządzania oraz zakresu oferty edukacyjnej w obu krajach.
Ponadto osoby uczestniczące działaniach miały okazję bezpośredniej wymiany poglądów i doświadczeń oraz różnego podejścia do edukacji dorosłych, a w szczególności tworzenia skutecznej, dopasowanej do potrzeb oferty edukacyjnej. Możliwa była analiza problemów i ich rozwiązań w obu krajach i specyfiki instytucji.

W wyniku nawiązanego partnerstwa obie instytucje zyskały nowe pomysły dotyczące nauczania i tworzenia oferty edukacyjnej, których nie mogliby uzyskać w innych okolicznościach.
Wartością dodaną wizyty jest stworzenie bezpośredniej więzi pomiędzy osobami zajmującymi się zawodowo nauczaniem dorosłych, które pozostają w kontakcie po zakończeniu projektu.

 
 

>>HOME<<                                                                                                                                                                                                                                                          IRZL ® 2014