PEOPLE - Pedagogic Evolution with Online Personal Learning Environments


Projekt PEOPLE – Pedagogic Evolution with Online Personal Learning Environments, finansowany przez Komisję Europejską, realizowany jest w ramach Programu GRUNDTVIG Uczenie się przez całe życie w okresie 31.08.2012 – 31.07.2014.

Projekt został opracowany i jest realizowany przez 7 partnerów europejskich:

• Valkeakoski Lifelong Learning Centre (Finlandia)
• Polytechnic Institute of Leiria (Portugalia)
• Instytut Rozwoju Zasobów Ludzkich (Polska)
• Confartigianato Formazione C.N.I.P.A. Umbria (Włochy)
• Porsgrunn Adult Education Centre (Norwegia)
• Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu (Turcja)
• Centro de Educación Permanente Miguel Hernández - Torredonjimeno (Hiszpania)

Założeniem projektu jest działanie na rzecz społeczeństwa informacyjnego, upowszechnianie kompetencji kluczowych informatycznych i zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu.
Tło projektu stanowi fakt, że coraz większa liczba instytucji edukacyjnych opiera swoje programy edukacyjne o techniki informacyjno-komunikacyjne oraz włącza media społeczne do procesu nauczania. Najnowszy trend w nauczaniu dorosłych propaguje Indywidualne Środowisko Nauczania (Persona Learning Environment - PLE) jako podejście dające dorosłym słuchaczom możliwość wpływania na zawartość treści dydaktycznych i tempa nauczania oraz powoduje zwiększone poczucie odpowiedzialności słuchaczy za własny proces kształcenia.
Dlatego też, partnerzy w projekcie postanowili zająć się analizą i możliwościami wykorzystania Indywidualnego Środowiska Nauczania w edukacji dorosłych oraz samokształceniu dydaktyków, poprzez włączenie nowoczesnych metod w dostępne w ofercie każdego z partnerów programy nauczania. W efekcie w każdej z uczestniczących instytucji stosowane będą narzędzia informatyczne oraz media społecznościowe które posłużą do analizy możliwości edukacyjnych i potencjału Indywidualnego Środowiska Nauczania w kontekście potrzeb i specyfiki danej instytucji.W ramach projektu przewidziano ponadnarodowe spotkania partnerskie oraz działania lokalne angażujące dorosłych słuchaczy.

W ramach działań
odbyły się spotkania i warsztaty prowadzone w krajach partnerskich
  1. 
Leiria - Portugalia       
  2.  Torredojimeno  Hiszpania,
 
3.  Lublin - Polska.
 

 

 


Galeria
  

>>HOME<<                                                                                                                                                                                                                                                          IRZL ® 2012