Accompagne la Diversite Culturelle


Projekt Accompagne la Diversite Culturelle realizowany jest w ramach Programu GRUNDTVIG "Uczenie się przez  całe życie" i jest finansowany przez Komisję Europejską.

Celem projektu realizowanego przez partnerów:
  -  Developpement Mediterranée
DEVMED (Arles, Francja ) - organizacja koordynujaca
  -  Fundacja Nasza Szkoła (
Lublin,Polska )
  -  Universita Di Bologna (Bologna,
Włochy)

jest  wymiana  dobrych  praktyk  w  dziedzinie   integracji   społecznej   i   zawodowej. W prowadzonych w trakcie projektu działań poznawane są i zgłębiane metody stosowane w praktykach zawodowych
krajów partnerskich,   związanych  z  edukacją i pracą z osobami zagrożonymi marginalizacją społeczną.  W projekcie analizowane są czynniki i różnice kulturowe, ekonomiczne i geograficzne występujące pomiędzy krajami partnerów,   mające  wpływ na system nauczania i  dobór  metodyki  pracy edukacyjnej z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej.
W zamierzeniach partnerstwa
jest również wzmocnienie kompetencji swoich kadr odpowiedzialnych za działania wspierające społeczności znajdujące się w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym.

W ramach działań odbyły się spotkania i warsztaty prowadzone w krajach partnerskich:
  1.  A
rles - Francja,
  2.  Lublin - Polska,
  3.  Arles, Nimes - Francja
  4
.  Bolonia - Włochy,
  5
.  Lublin - Polska,
  6.  Arles - Francja,
  7.  Lublin - Polska.
  
 
Galeria

>>HOME<<                                                                                                                                                                                                                                                           FNS ® 2007